top of page
Uddannelse

1978                  Studentereksamen.

1978 – 1979     Erhvervserfaring i Canada og USA.

1979 – 1982     Sygeplejerskeuddannelsen, Århus Sygeplejeskole.

1992                  Diplomuddannelse i ledelse og sygeplejevidenskab, Århus Universitet (1 år fuldtid).

2001                  Forvaltningshøjskolen, Lederuddannelsen KIOL.

2005 - 2006      Lederen som proceskonsulent (1 årig uddannelse), Attractor/Go process.

2009 – 2010     Uddannelsesorlov USA og Canada.

2013 – 2015     Videreuddannelse ISTDP v. Laura Mott.

2014                  Certificeret i personprofil PT (People Tools)

2015                  ISTDP certificeret coach.

 

Ansættelser

1982 – 1984    Sygeplejerske, medicinsk afdeling, Odder Sygehus.

1984 – 1985    Sygeplejerske, kirurgisk afdeling, Odder Sygehus.

1985 – 1987    Sygeplejelærer, Sygeplejeskolen, Århus Amtssygehus.

1987 – 1990    1. ass/konstitueret afdelingssygeplejerske, endokrinologisk afdeling, Århus Amtssygehus.

1990 – 1995    Afdelingssygeplejerske, gynækologisk afdeling, Horsens Sygehus.

1995 – 1998    Oversygeplejerske, neurologisk afdeling, Århus Kommunehospital.

1998 – 2012    Chefsygeplejerske, Hospitalsenheden Horsens.

2012 – 2013    Chefkonsulent, HR-afdelingen i Region Midtjylland, Viborg.

2013 -              ISTP Uddannelsen påbegyndt.

2014                 Opstart af eget firma.

 

Ovenstående ansættelser har været afbrudt af følgende korte orlovsperioder:

1991 + 1996    2 mdr. studetid på Hospitaler i Canada: ’91: Saskatswan ’96: Vancouver.

1993                 2 mdr. besøg i Tanzania, hospitalskontakter samt tilknytning til NGO-projekter.

2003                 1 mdr. studiebesøg i New Zealand, kontakt til 2 healths boards og 5 hospitaler.

2005                 Studierejse, Canada B.C., hospitalsledelseskredsen Vejle Amt.

                          Studierejse, Kina, DSS Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet.

2009 – 2010     9 måneders orlov; 3 måneders uddannelsesorlov – med løn (se bilag 1),

                          6 måneders orlov uden løn – jorden rundt med rygsæk.

Netværk
 • Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet, DSS

 • Netværk for ledende sygeplejersker på direktionsniveau i DK

 • WOW-exenet - http://www.exenet.dk/

 • Break Point Horsens, erhvervsnetværk lokalt i Horsens

 • Kvindelige erhvervsledere i Horsens

 • Innovationsnetværk - nationalt/internationalt – ILM (Innovative Learning Network)

 • Round Table, Green HUB, MIT

 • Studiekreds - Presencing Institute (internt netværk med ledere fra forskellige erhverv)

 • Forvaltningshøjskolens KIOL-hold: Selvetableret netværk

 • “Eliten” – sygeplejefagligt netværk (1982 - ) 

Øvrige erhverv

I perioden 1995 – 2014:

 • Supervisor/coach for ledere i sundhedsvæsenet.

 • Rådgiver for/i kommuner/Sundhedsstyrelsen ift udviklingsprocesser.

 • Coach og samtalepartner for unge/syge.

Tillidshverv

1998                   Formand for chefsygeplejerskerådet i Vejle Amt.

1999 - 2004      Formand for Landsrådet for chefsygeplejersker og sygeplejedirektører.

2002 - 2004      Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Sygehusledelse.

2001 - 2004      Medlem af kursusudvalget i Dansk Selskab for Sygehusledelse, formand og ordstyrer for                                                             seminarer og konferencer herunder.

2005 – 2007     Programchef i Vejle Amt for programledelsen vedr. patientforløb på tværs af sektorer for                                                             patienter med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse.

2007- 2008       Medlem af styregruppen i Sundhedsstyrelsen: Udarbejdelse af generiske                                                                                           patientforløbsprogrammer for kronisk syge

2008                   Formand for programledelsen vedr. forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungelidelse i                                                             Region Midtjylland.

2010 - 2012      Rådgiver/sparringspart for flere kommuner ift innovation.

2010 - 2012      Rådgiver/medlem af tænketank MIT, Boston, ift opbygning af sundhedsvæsen på Haiti.

2011 - 2012       Formand for Det Regionale Sygeplejefaglige Lederråd i Region Midtjylland.

Udvalgte, længerevarende kurser/kompetenceudviklingsforløb
 • Kommunikation og relation til patienter i komplicerede og vanskelige forløb og sygdomme, Vejle Fjord, 2 uger, 1985.

 

 • Pædagogik, didaktik og anvendelse heraf, Sygehusenes Uddannelses Center, Århus, 24 timer, 1986.

 

 • Pædagogiske og filosofiske grundidéer, Kursusafdelingen Vejle Amt, 48 timer, 1992.

 

 • Videreuddannelsen fase 3, 50 lektioner, 1992.

 

 • 3-årig supervisionsforløb v. psykolog Tove Hviid, (3 timer hver 14. dag i 3 år)1990 – ’92.

 

 • Den alvorligt syge patient, Kursusafdelingen Vejle Amt, 40 timer, 1992.

 

 • Faglig udvikling, fagudvikling og kompetenceudvikling v. sygeplejerske og udviklingskonsulent Sissel Digernes, 21 timer, 1994.

 

 • Lederudvikling for mellemledere, 30 timer, 1994.

 

 • Personaleuddannelse/coach-konsulentrollen, Kræftens Bekæmpelse, 42 timer, 1995.

 

 • Praktisk filosofi – sygeplejeteori, overbygning, 48 lektioner.

 

 • Sygeplejefaglig vejledning, flere moduler, 1996.

 

 • Kempler Instituttet, enkelte moduler, 1996.

 

 • Lederudviklingsforløb hos Laura Moth og John Frost for afdelingsledelser på Århus Kommunehospital, 64 lektioner (internatkursus), 1996.

 

 • Lederudvikling for ledere i Århus Amt, 24 timer, 1997.

 

 • Avanceret kursus i kvalitetsudvikling, DSI, 32 timer, 1997.

 

 • Personaleledelse med fokus på konflikthåndtering, supervision, innovation og feedback for sygeplejeledere på Horsens og Brædstrup Sygehus, 40 timer, 2000.

 

 • Ledelsessupervision hos professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen i Århus, individuel 2 timers seancer over 1 år, 1999 – 2000.

 

 • Kompetenceudvikling og kompetencemiljøer, CONFEX, 30 timer, 2000.

 

 • KIOL – Kursus i offentlig Ledelse, herunder 5 dage med Peter Lang, 30 dages kursus, 2001.

 

 • Individuel supervision hos erhvervspsykolog Bjarne Agerlin, 2001 – 2002.

 

 • Lederudviklingsforløb sammen med hospitalsledelseskollegaer hos erhvervspsykolog Paul Gandil, 20 kursusdage, 2003 – 2004. Bestående af undervisning, coaching i ledelsesteamet og individuel supervision.

 

 • Individuel lederkompetenceudvikling, supervisionsforløb hos erhvervspsykolog Ejnar Bryld, 2003 – 2004.

 

 • Lederudviklingsforløb med afdelingsledelseskredsen 2003 – 2005, erhvervspsykolog Paul Gandil.

 

 • Strategiske ledelsesudvikling og personlig lederudvikling hos erhvervspsykolog Helle Frelle, 2008 – 2012.

 

 • Uddannelsesorlov:Tilknyttet ledere på hospitaler i Vancouver, New York og Boston, 2010 (se bilag 1).

 • Global Classroom, Presencing Institute, Teori U og lederskab – v. Otto Scharmer, Peter Senge og Edgar Schein.

 

 • Workshop: Global Classroom 2010

        Presencing Institute: Collective Leadership for Profound Innovation and Change, nov 2010, MA, Chatman,            USA. (se bilag 2).

 

 • Sparring på innovationsledelse og kompetenceudvikling hos psykolog/Midtlab Karen Ingerslev, 2011 – 2012.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Forfatter til kapitel i lærebog, kapitel 6 i: Chefen – visionen, målet, resultatet. 

Publikationer
bottom of page