top of page
Sådan arbejder Sparvath Ledelse

Sparvath Ledelse - har særlig focus på:

 

  • ledersparring og rådgivning

  • håndtering af konflikter

  • psykisk arbejdsmiljø

  • belastning og stress i organisationen

  • forandrings- og forankringsledelse

 

I alle ydelser vægtes anvendeligheden højt, og principperne i enhver opgave bygger på Anna Birte Sparvaths brede og lange erhvervserfaring, viden, og egen kompetenceudvikling.

 

Derfor anvendes mange forskellige metoder og processer, - opgaven bestemmer.

Anvendelsen af solide og veldokumenterede metoder, faglighed og erfaring er i spil, og det er min ambition at være en passende forstyrrelse, samt at blive oplevet som seriøs og koncentreret om at skabe de ønskede resultater. Processerne designes derfor med udgangspunkt i det konkrete og praksisnære og med focus på engagement og involvering med henblik på at sikre høj grad af anvendelighed.

 

Med mange års ledererfaring er mit focus på konkrete forandringer og forbedringer i forhold til struktur, organisering og personlig adfærd særlig betydningsfulde. Derfor er det omdrejningspunktet i enhver af mine konsulentydelser.

 

Målet er, at alle kunder oplever en kompetent støtte og hjælpsom indsats, som i et nært samarbejde og trygt miljø skaber de forventede udviklingsprocesser og resultater.

Hjælp til ledere på alle niveauer

God ledelse kommer først og fremmest gennem en personlig udvikling hos lederen. Men det kan være vanskeligt på egen hånd at skabe udviklingen sideløbende med en presset daglig drift.

 

Sparvath Ledelse hjælper ledere på alle niveauer til at blive endnu mere professionelle ledere. Det sker på baggrund af mere end 25 års ledelsesansvar på afdelings- og direktionsniveau og målrettet uddannelse.

Det teoretiske grundlag

Med en bred teoretisk baggrund vil det være opgaven, der er afgørende for valg af metoder og processer.

Jeg vil her fremhæve tre, som ofte er integreret i mit arbejde.

 

Den systemteoretiske tilgang kan med stor fordel anvendes i mange sammenhænge.

Den innovative metode anvendes med udgangspunkt i Otto Scharmers Teori U og kan sættes i spil i visse sammenhænge, hvor opgaven fordrer og kan profitere af samskabende processer.

Den dynamiske tilgang er en metode som jeg i høj grad finder anvendelig i forhold til både kompetenceudvikling og optimering af forandringsprocesser. 

Metoden er inspireret af den psykologiske retning, som hedder ISDTP -  Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi. Den er udviklet i Canada og USA, og er veldokumenteret og succesfuld. 

 

Da metoden er relativt ny i Danmark, introduceres den kort her.

ISTDP Metoden er dokumenteret med bred evidensbaseret succes og effekt i forhold til flere områder som fx:

 

  • Håndtering af konflikter og ledelse af ubevidste dynamikker i en organisation

  • Belastninger og stress, både individuelt og i grupper

  • Læring samt udvikling af livs- og lederkompetencer

 

 

Mere om ISTDP

ISTDP - intensiv, dynamisk korttidsterapi er et intensivt og målrettet samarbejde, hvor opgaven er at intervenere aktivt, præcist og øjeblikkeligt. Sigtet er at identificere og ændre de negative mønstre, som belaster og dernæst styrke de sider og det potentiale, som kan give energi og kræfter.

 

Min erfaring med brugen af denne teknik er, at den kan give en indsigt og opbygge kompetencer, som virker her og nu, samtidigt med at det også skaber vedvarende effekt. 

 

 

Litteratur

  • Laura Mott og Patricia Coughlin: Intensiv Dynamisk Coaching i ”Følelser i Ledelse”, redigeret af C. Elmholdt & L. Tanggaard (2011).

  • Jon Frederickson: Co-creating change: Effective Dynamic Theraphy Technique (2013).

 

 

Forskning

Der er lavet en del effektforskning af korttidsdynamisk psykoterapi.

Her refereres til tre udvalgte: 

 

1) Short-Term Psychodynamic Psychotherapy for Personality Disorders:

A Critical Review of Randomised Controlled Trials af Town J, Abbass A, Hardy G, In Press Journal of Personality Disorders (2012). 

 

2) Short-Term Psychodynamic Psychotherapy for Somatic Disorders: Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials af Allan Abbass, Stephen Kisely, Kurt Kroenke (2012).

 

3) The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depression: A meta-analysis af Ellen Driessen, Pim Cuijpers, Saskia C.M. de Maat, Allan A. Abbass c, Frans de Jonghe, Jack J.M. Dekker. I Clinical Psychology Review 30 (2010) 25–36

 

bottom of page