top of page
Det hjælper vi med

Sparvath Ledelse hjælper ledere på alle niveauer til at blive endnu stærkere ledere. Det gør vi gennem strukturerede samtaleforløb, situationsbestemt sparring og træningsforløb. Vi går tæt på og udfordrer, når det er behovet. Det sker på en platform af tillid, empati, mange års rutine, sikre metoder og en alsidig værktøjskasse.

 

Kunderne er topledere, funktionsledere og mellemledere. Det er ledere i både offentlige og private samt små og store organisationer. Kunderne har typisk et behov for:

 

 • Strategisk ledelsessparring.

 • Udvikling og virkningsfuld implementering af processer.

 • At få organisationen med.

 • At tackle forsvar og følelser i forandringsfaser.

 • At skabe et bedre omdømme.

 • At være mere innovative.

 • Selv stå distancen i alle dimensioner.

 • At løfte egen og/eller organisationens handlekraft.

 • At forfine og styrke dele af lederskabet.

 • Støtte til ledere i krise.

 • Inspiration til ledere på tærsklen til karrierehop.

 • Støtte til ledere med ambitioner om forandringer.

Kompetenceudviklingsforløb

Sparvath Ledelse tilbyder kompetenceudviklingsforløb:

 • For teams og grupper, som ønsker et skræddersyet forløb, der matcher deres specifikke behov

 • For ledergrupper, hvor mål, indhold og metoder er afstemt mellem deltagere og nærmeste leder/ledere

 • Coachingforløb med høj grad af praksisnær træning som integreret del​

 • Gruppe coaching for ledere/ledere og medarbejdere i samme organisation med udgangspunkt i den enkelte afdelings eller gruppes konkrete behov

Aktuelt tilbud:

Gruppe coaching for mellemledere på tværs af organisationer med mulighed for netværk. Læs mere her.

Workshops og foredrag

Foredrag, undervisning og træning i konflikthåndtering, forandringsledelse, håndtering og forståelse af modstand, psykisk arbejdsmiljø, stresshåndtering og lignende emner, der hører til arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø.

 

Disse foredrag og workshops er rettet mod ledere, medarbejdere, faglige organisationer, TR repræsentanter, MED udvalg og er anvendt i forskellige sammenhænge på blandt andet teamdage, temadage, til personalemøder og inspirations-/ frokostmøder. Se et eksempel på et foredrag afholdt for Lederforeningen, den 26. oktober 2016: Nærvær - en forudsætning for at lede andre er at kunne lede sig selv, se det her.

 

Workshops udbydes med jævne mellemrum eller kan rekvireres.

 

Herudover gennemføres gruppe coaching for ledere, workshops for ledere og medarbejdere i samme organisation, hvor temaet og rammen for workshoppen sker med udgangspunkt i den enkelte afdelings eller gruppes konkrete behov. Læs mere om aktuelt tilbud om coaching gruppe her.

 

En workshop er kendetegnet ved en fokuseret og interaktiv formidling, hvor deltagerne arbejder i tre læringsmiljøer, hvor viden og input kobles med praksis og refleksioner.

 

 • Følgeskab og lederskab

 • Led (efter) de ubevidste dynamikker

 • Fra forsvar til følelse, vejen til forandring og forankring

 • Forståelse og håndtering af konflikter

 • Stress fænomenet må forstås og mødes på nye måder

 • Coaching - hvordan og hvornår anvende det i lederrollen?

Sparvath Ledelse lægger vægt på
 • Høj etik. Ordentlighed og tavshedspligt er en selvfølge hos os.

 • Det samme gælder tillidsfulde og trygge rammer.

 • Professionalisme og høj kompetence. Det faglige grundlag er i orden.

 • Højt personligt engagement i opgaveløsningerne.

 

Til gengæld forventer Sparvath Ledelse, at kunderne:

 

 • Har en reel sult efter at blive bedre ledere.

 • Er klar til at blive udfordret på en nænsom men lærende måde.

 • Tør erkende mulige mangler og se åbent på sårbarhed som platform for udvikling.

bottom of page