top of page
Profil

Sparvath Ledelse er stiftet af Anna Birte Sparvath i 2013 og er et konsulentfirma, der arbejder med kompetence-udvikling og forandrings- og udviklingsprocesser for enkeltpersoner, grupper og organisationer - i både privat og offentligt regi.

 

Anna Birte Sparvath har mere end 25 års ledererfaring fra sundhedssektoren, heraf 15 år på direktionsniveau. Fra 1998 til 2012 var Anna Birte Sparvath ansat som topleder på Regionshospitalet Horsens. Her stod hun sammen med to andre i direktionen i spidsen for 1600 medarbejde og havde et økonomisk ansvar på ca. 3/4 mia. kr.

 

De største strategiske udfordringer i denne periode var - udover de nationale forandringer i forbindelse med regions-dannelse, effektivitet, kvalitetskrav og akkrediteringer, - håndteringen af mange forandringsprocesser, fusioner, optimering og vækst gennem styrkelsen af en sund kultur, innovation og lederudvikling samt rekruttering af kompetente ledere.

 

Anna Birte Sparvath har ved siden af lederkarrieren løbende videreuddannet sig inden for ledelse og konsulent-funktionen og har bl.a. gennemført en to-årig proceskonsulentuddannelse hos Attractor, en et-årig projektleder-uddannelse hos GoProces og er i 2014 certificeret i personprofilen PT.

 

I 2015 blev Anna Birte færdig med en tre-årig videreuddannelse som coach inden for det intensive dynamiske felt, ISTDP - Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi.

Metoden, som er evidensbaseret, viser sig at have en solid effekt og er resultatstærk i:

  • coachingen af både ledere og medarbejdere, som gerne vil udvikle og træne deres kompetencer,

  • i processer med at opnå indsigt i egne styrker og udviklingsområder,

  • i arbejdet med at få øje på barrierer, blinde pletter og veje frem.

I 2016 opstart af en tre-årig efteruddannelse som underviser/supervisor i ISTDP ved Brian Kok/Jon Frederickson.

 

Med Anna Birte Sparvaths uddannelsesmæssige baggrund, den tunge og brede ledererfaring,

samt fra en række tillidsposter tilbydes:

  • individuel leder coaching og træning inden for både management og leadership,

  • kurser og forløb for lederteams og grupper,

  • workshops og foredrag,

  • undervisning og træning af specifikke lederkompetencer,

  • coaching grupper for ledere.

 

 

Se mit CV.

bottom of page